Arbetsordning för styrelsen version 1 – 2019-02-14