Extra årsmöte IF Thor

På ordinarie årsmöte tidigare i år var ingen förslag till ny styrelse. Ny valberedning valdes och sittande styrelse ombads att sitta vidare till ny styrelse kunde väljas.

IF Thor kallar till extra årsmöte

Måndag 29 maj 2017
Tid: 19:00
Plats: Thorgården

Agenda:
Val av styrelse enligt valberedningens förslag.
Välkomna

Sektionernas årsmöten

Skridskosektionen

*******************   Uppdaterad tid   *************************************************

Skridskosektionens årsmöte blir:
Torsdag
 den 23 februari klockan 20:00 (Efter träningen) på Studenternas IP, Vinterdel.

 


Årsmöte för IF Thor

Årsmötet för IF Thor blir
Måndag den 27 februari kl. 19:00 på Thorgården

Dagordning Årsmöte 2017

Ny organisation

Ledning för Thorgården

Befattningsbeskrivningar IFThor

Stadgar – ändringar februari 2017

Verksamhetsberättelse 20160401-20161231

Verksamhetsberättelse OL 2016

Thor skridsko årsberättelse 2016

Balansrapport Thor 20161231

Resultaträkning Thor 20160401-1231

Gamla Thorares fond 160101-161231

Sune Johanssons fond 2016

Arbetsplan 2017

Förslag på årsavgifter 2018

Budget Thor 2017 ver 2

Avskrivningsplan 2017

Fika.

Alla medlemmar är välkomna!

Vikingarännet söker ny VD!

Vikingarännet är Sveriges största långfärdsskridskolopp och genomförs varje år mellan januari och mars på isar mellan Uppsala och Stockholm. Bakom Vikingarännet står Friluftsfrämjandet och Svenska skridskoförbundet genom ett samägt bolag Vikingarännet Marknads AB (VRMAB).
VRMAB ansvarar för genomförandet, marknadsföring och sponsoravtal för loppet. Inom VRMAB är arbetet uppdelat mellan en Generalsekreterare (GS) och en verkställande direktör (VD). GS hanterar genomförandet av loppet inklusive alla åkarservicefrågor. GS rapporterar till VD som ansvarar för de administrativa frågorna, VD rapporterar till VRMAB styrelse.
VRMAB söker nu en ny VD. Tjänsten innebär fullt VD-ansvar men arbetet är begränsat i tid och omfattning och som mest intensivt under perioden november till februari kopplat till förberedelse och genomförande av skridskoloppet. Totalt under ett år beräknar vi att tjänsten uppgår till 5-8 veckors arbete. Tjänstens omfattning kan komma att utökas om kandidaten har erfarenhet och kunskap av sponsorarbete.
VDs arbetsuppgifter inkluderar:
 Sköta bolagets övergripande uppgifter inklusive avtal med samarbetspartners
 Bevaka och medverka i sponsorarbete, hitta nya sponsorer
 Utveckla bolaget och de administrativa rutinerna
 Ta fram och följa upp budget
 Löpande rapportera resultat och likviditet till styrelsen
Vi söker någon som har:
 Ett stort intresse för långfärdsskridsko
 Erfarenhet av budgetarbete
 Analytisk förmåga och kan strukturera sitt arbete
 Ledarerfarenhet
 Entreprenörsanda och vilja att utveckla Vikingarännet
Erfarenhet av att jobba med sponsorer ses som meriterande.
Frågor om tjänsten besvaras av VRMAB styrelseordförande Bertil Ahlqvist (Se annons för kontaktuppgifter och vart ansökan skall skickas)