Årsmöte IF Thor

IF Thors årsmöte blir måndag den 18 mars 2019

Fika 18.45

Årsmötet startar 19.00

Eventuella motioner skall enligt stadgarna lämnas senast 4/2 till styrelsen. 

Alla medlemmar välkomna!

Ytterligare information och handlingar kommer närmare årsmötet