Rensningar och redigeringar på hemsidan

Det finns nu nya regler vilka personuppgifter som får lagras. IF Thor omfattas också av dessa regler (GDPR) som är gemensamma för hela EU.

Styrelsen antog på senaste styrelsemötet en plan för kartläggning av personuppgifter och rensningsrutiner. Det gäller all lagrad information, men vi börjar med hemsidorna.

Det innebär alltså att omfattande rensningar av hemsidorna kommer att genomföras. Kontaktperson för detta: ordförande Esbjörn Swahn.

Parkeringsfunktionärer vid flygdagen 25 augusti

Årsmötet tog beslut om IF Thors medverkan som parkeringsfunktionärer vid flygdagen 25 augusti.
Vi har redan tagit upp anmälningar och närmare 40 personer har anmält sig.
Årsmötet beslutade att vi åtar oss att komma med 50 personer.
Eftersom en del har tyckt att det varit svårt att lova så långt i förväg så tror vi på fler anmälningar när vi kommer in i augusti. Dessutom har vi möjlighet att ta hjälp utifrån vid behov (kontakter finns).
Mer information och anmälningsmöjlighet kommer senare.

Rapport från årsmötet

21 maj återupptogs årsmötet som blev ajournerat 19 mars. Det blev ett bra möte.
Styrelsen blev fulltalig och alla funktioner för att driva Thorgården är tillsatta.
Jag vill framföra ett mycket stort tack till framför allt valberedningen som gjort ett fantastiskt jobb. Men även andra har hjälpt till.
Det togs också beslut om vårt deltagande som parkeringsfunktionärer vid flygdagen 25 augusti. Mera om det I särskild nyhet.

Esbjörn Swahn
Ordförande