Extra årsmöte IF Thor

På ordinarie årsmöte tidigare i år var ingen förslag till ny styrelse. Ny valberedning valdes och sittande styrelse ombads att sitta vidare till ny styrelse kunde väljas.

IF Thor kallar till extra årsmöte

Måndag 29 maj 2017
Tid: 19:00
Plats: Thorgården

Agenda:
Val av styrelse enligt valberedningens förslag.
Välkomna