Rapport från årsmötet

21 maj återupptogs årsmötet som blev ajournerat 19 mars. Det blev ett bra möte.
Styrelsen blev fulltalig och alla funktioner för att driva Thorgården är tillsatta.
Jag vill framföra ett mycket stort tack till framför allt valberedningen som gjort ett fantastiskt jobb. Men även andra har hjälpt till.
Det togs också beslut om vårt deltagande som parkeringsfunktionärer vid flygdagen 25 augusti. Mera om det I särskild nyhet.

Esbjörn Swahn
Ordförande

Årsmöte 19 mars

Årsmötet för IF Thor blir
Måndag den 19 mars kl. 19:00 på Thorgården

Verksamhetsberättelser m fl handlingar publiceras här.

Ekonomiska handlingar kan du få via mejl om du skickar din mejladress till kansli@ifthor.se

Fika.

Alla medlemmar är välkomna!