Parkeringsfunktionärer vid flygdagen 25 augusti

Årsmötet tog beslut om IF Thors medverkan som parkeringsfunktionärer vid flygdagen 25 augusti.
Vi har redan tagit upp anmälningar och närmare 40 personer har anmält sig.
Årsmötet beslutade att vi åtar oss att komma med 50 personer.
Eftersom en del har tyckt att det varit svårt att lova så långt i förväg så tror vi på fler anmälningar när vi kommer in i augusti. Dessutom har vi möjlighet att ta hjälp utifrån vid behov (kontakter finns).
Mer information och anmälningsmöjlighet kommer senare.