Rensningar och redigeringar på hemsidan

Det finns nu nya regler vilka personuppgifter som får lagras. IF Thor omfattas också av dessa regler (GDPR) som är gemensamma för hela EU.

Styrelsen antog på senaste styrelsemötet en plan för kartläggning av personuppgifter och rensningsrutiner. Det gäller all lagrad information, men vi börjar med hemsidorna.

Det innebär alltså att omfattande rensningar av hemsidorna kommer att genomföras. Kontaktperson för detta: ordförande Esbjörn Swahn.