Styrelsen

IT Thors huvudstyrelse för 2015-2016 är:

Uppdrag Namn Telefon nr
Mailadress (ersätt ”(at)” med ”@”)
Ordförande Esbjörn Swahn 018-37 00 64 esbjornswahn(at)hotmail.com
V. ordförande Inger Falk 018-35 80 98 fam.falk(at)telia.com
Sekreterare Per Bucht 018-24 68 76 pellebucht(at)hotmail.com
Kassör Per-Olov Wahlin 018-13 08 24 wahlin.per(at)comhem.se
Ledamöter
Hans Blanck 018-39 53 00 hblanck11(at)gmail.com
Jarle Pettersen 018-30 01 48 Japet(at)pettersen.tv