Styrelsen

IT Thors styrelse:

Uppdrag

Namn

Ordförande

Esbjörn Swahn

Vice ordförande/ledamot

Inger Falk

Sereterare

Per Bucht

Kassör/ledamot

Johan Karlsson

Kassör (OL/skridskor)/ suppleant

Hans Blanch

Ledamot

Jarle Pettersen

Ledamot

Niklas Reinholdsson

Ledamot

Linda Wåhlström

Suppleant

Ammie Berglund

Suppleant

Hanna Jonsell

Suppleant

Jörgen Hellgren