Historia

 

Ur Lurbos och Thorgårdens historia


lurbo1Gården Lurbo omnämns redan i kyrkobokföringen i Uppsala Näs för 1662. Från 1768 var den under 160 år i Uppsala Universitets ägo. Gården såldes 1928 till doktor von Bahr, som redan 1929 sålde den vidare till bankdirektör Engströmer. Uppsala stad förvärvade gården 1954 och arrenderade ut den som friluftsgård för allmänheten, först till Uppsala Oldboysklubb och därefter till olika privata arrendatorer. IF Thor övertog arrendet 1977 och köpte 1994 gården som numera kallas Thorgården.

Lurbo tempel

Under 1800-talet var Lurbo tempel uppe på ”Tempelbacken” ett omtyckt utflyktsmål för Uppsalas honoratiores. Hit drog man under den varma årstiden med barn och blomma och fyllda matsäckskorgar. Templet var också platsen för lärda mödor. Här tillbringade teologer och språkforskare mycken tid med arbete på 1917 års bibel. Själva Lurbo tempel är sedan länge borta, men en träplatta med inskrift har tills nyligen funnits på platsen.