Vikingarännet söker ny VD!

Vikingarännet är Sveriges största långfärdsskridskolopp och genomförs varje år mellan januari och mars på isar mellan Uppsala och Stockholm. Bakom Vikingarännet står Friluftsfrämjandet och Svenska skridskoförbundet genom ett samägt bolag Vikingarännet Marknads AB (VRMAB).
VRMAB ansvarar för genomförandet, marknadsföring och sponsoravtal för loppet. Inom VRMAB är arbetet uppdelat mellan en Generalsekreterare (GS) och en verkställande direktör (VD). GS hanterar genomförandet av loppet inklusive alla åkarservicefrågor. GS rapporterar till VD som ansvarar för de administrativa frågorna, VD rapporterar till VRMAB styrelse.
VRMAB söker nu en ny VD. Tjänsten innebär fullt VD-ansvar men arbetet är begränsat i tid och omfattning och som mest intensivt under perioden november till februari kopplat till förberedelse och genomförande av skridskoloppet. Totalt under ett år beräknar vi att tjänsten uppgår till 5-8 veckors arbete. Tjänstens omfattning kan komma att utökas om kandidaten har erfarenhet och kunskap av sponsorarbete.
VDs arbetsuppgifter inkluderar:
 Sköta bolagets övergripande uppgifter inklusive avtal med samarbetspartners
 Bevaka och medverka i sponsorarbete, hitta nya sponsorer
 Utveckla bolaget och de administrativa rutinerna
 Ta fram och följa upp budget
 Löpande rapportera resultat och likviditet till styrelsen
Vi söker någon som har:
 Ett stort intresse för långfärdsskridsko
 Erfarenhet av budgetarbete
 Analytisk förmåga och kan strukturera sitt arbete
 Ledarerfarenhet
 Entreprenörsanda och vilja att utveckla Vikingarännet
Erfarenhet av att jobba med sponsorer ses som meriterande.
Frågor om tjänsten besvaras av VRMAB styrelseordförande Bertil Ahlqvist (Se annons för kontaktuppgifter och vart ansökan skall skickas)